اختراعات

  • اختراع ماده جدیدی به نام ” اچینگ شیمیایی آلیاژهای دندانپزشکی اعم از طلا و غیر طلا (بیس متال) ” و ثبت آن در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در فروردین ماه ۱۳۸۹اختراع محلول Nano met etch در مهرماه ۱۳۹۰ به شماره ثبت ۷۲۰۴۴ و اجرای آن به صورت تز تخصصی و طرح تحقیقاتی.
    ارائه طرح فوق به سازمان تجاری سازی صنعتی
  • اختراع و ثبت محلول آشکار ساز پوسیدگی با قابلیت افزایش ثبات باندینگ های عاجی به شماره ثبت ۷۲۰۴۳
  • اختراع محصول جدید و متفاوت MTA با ااستفاده از سه ذره نانو و با میزان آزادسازی کم تر آهن با نام Nano hybrid MTA و تلاش جهت بومی سازی پروژه.
  • اجرای طرح مشترک Nano hybrid MTA با دانشگاه علم و صنعت جهت آنالیز ماده.
  • اجرای طرح مشترک با دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر اچینگ زیرکونیوم با تکنیک پلاسم