• حفظ حیات پالپ با MTA همراه با نکات کلینیکی و CD آموزشی

 • مروری جامع بر دندانپزشکی ترمیمی ومواد دندانی

 • آشنایی با آزمون های تخصصی دندانپزشکی

 • ایده های نوین در دندانپزشکی ترمیمی ؛ انتشارات نور دانش ؛ ۱۳۹۱

 • درسنامه جامع هوشمند ترمیمی ؛ انتشارات رویان پژوه ؛ ۱۳۹۳٫

 • عضو گروه مولفین کتاب مرجع دندانپزشکی ترمیمی (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛ معاونت آموزشی) فصول ۳ و ۱۱؛ ۱۳۹۴

 • تالیف کتاب ” دندانپزشکی جامع ؛ برای دندانپزشکان” یا

 “A Comprehensive Review on English for the students of Dentistry ؛انتشارات رویان پژوه ؛ ۱۳۹۳٫

 • درسنامه جامع هوشمند دندانپزشکی ترمیمی ؛ ۱۳۹۵

 • درسنامه جامع مبانی دندانپزشکی ترمیمی ؛ انتشارات پیشگامان پارسه

 ؛ ۱۳۹۵

 • درسنامه جامع مبانی دندانپزشکی ترمیمی ؛ انتشارات پیشگامان پارسه

 ؛ ۱۳۹۷

 • چاپ کتاب زبان جهت آمادگی آزمون رزیدنتی

 • اصول و مبانی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

 • مشاوره و برنامه ریزی آموزشی جهت دانشجویان علوم پزشکی( ویرایش اول)

 • مشاوره و برنامه ریزی آموزشی جهت دانشجویان علوم پزشکی( ویرایش دوم)