مقالات و سخنرانی ها

 • ارائه مقاله و سخنرانی در چهل و پنجمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران در تیر ماه ۱۳۸۴ 
 • ارائه مقاله و سخنرانی درکنگره تخصصی ترمیمی در آبان ماه ۱۳۸۴ 
 • ارائه مقاله و سخنرانی درچهارمین همایش علمی دندانپزشکی نوین(IRDEC) در دی ماه ۱۳۸۴ 
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره دندانپزشکان عمومی ایران در بهمن ماه ۱۳۸۴ 
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره تخصصی ترمیمی ۱۳۸۵ تحت عنوان ” کاربرد MTA در دندانپزشکی ترمیمی “ 
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره چهل و ششم بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۸۵ 
 • سخنرانی در دانشکده دندانپزشکی دبی در بهمن ۱۳۸۵ و اخذ گواهینامه مربوطه ” تحت عنوان اصول دندانپزشکی زیبایی ، ونیرهای کامپوزیتی زیبایی و لامینیت ونیر ” 
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره تخصصی اندو در خرداد۱۳۸۶ ” تحت عنوان فایبر پست ؛ موارد کاربرد و عدم کاربرد” 
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره تخصصی پروتزهای دندانی در سال۱۳۸۶ تحت عنوان ” باند با کامپوزیت و پرسلن”
 • ارائه مقاله و سخنرانی در چهل و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۸۶ 
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره تخصصی ترمیمی ۱۳۸۶  تحت عنوان  ” تفاوت Bleaching دندان های وایتال و نان وایتال” 
 • ارائه مقاله و سخنرانی در چهل و هشتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۸۷ 
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره تخصصی ترمیمی ۱۳۸۷  تحت عنوان   سایلن (Silane) ، ترکیب شیمیایی و کاربرد کلینیکی ” 
 • ارائه مقاله و سخنرانی درچهلونهمینکنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۸۸ 
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره تخصصی ترمیمی ۱۳۸۸  تحت عنوان “اهمیت Finishing & Polishing ترمیم های کامپوزیت قدامی و تاثیر نوع کامپوزیت بر کیفیت پرداخت و پالیش  
 • ارائه مقاله درپنجاهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۸۹ تحت عنوان تاثیر آنزیم های متالوپروتیئناز (MMPs) در دوام (Durability) باندینگ های عاجی.
 • ارائه مقاله در کنگره تخصصی ترمیمی آبان ماه ۱۳۸۹ تحت عنوان کامپوزیت های نانوفیل ؛ مزایا و معایب.
 • ارائه مقاله در کنگره تخصصی ترمیمی آبان ماه ۱۳۹۰ تحت عنوان زیرکونیوم: ساختار؛ خصوصیات فیزیکی و مکانیکی.
 • ارائه مقاله در ششمین همایش دندانپزشکی نیروهای مسلح مهر ماه ۱۳۹۰ تحت عنوان سرامیک های دندانی.
 • ارائه مقاله در کنگره تخصصی پروستودنتیست ها دی ماه ۱۳۹۰ تحت عنوان بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی زیرکونیوم .
 • دریافت Certificate شرکت Voco  آلمان جهت شرکت در دوره کامپوزیت های قدامی
 • دریافت Certificate شرکت Den Mat  آمریکا جهت شرکت در دوره Lumineers در دوبی؛ اسفند ماه ۱۳۹۰
 • تدریس سه دوره Lumineers در ایران به نمایندگی از شرکت در اردیبهشت ، خرداد و تیرماه ۱۳۹۱
 • ارائه سخنرانی در پنجاه و دومین کنگره انجمن دندانپزشکان ایران ؛ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • ارائه سخنرانی در هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ؛ بهمن ماه ۱۳۹۱
 • ارائه سخنرانی در سیزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران ؛ آبان ۱۳۹۲
 • برگزاری کارگاه تخصصی در سیزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران ؛ آبان ۱۳۹۲
 • ارائه سخنرانی در هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ؛ دی ماه ۱۳۹۲
 • ارائه سخنرانی در پنجاه و سومین کنگره انجمن دندانپزشکان ایران ؛ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • ارائه سخنرانی در پنجاه و پنجمین کنگره انجمن دندانپزشکان ایران ؛ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • ارائه سخنرانی در چهادهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ؛ مرداد ماه  ۱۳۹۴
 • ارائه سخنرانی در دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ؛ شهریور ۱۳۹۴
 • ارائه سخنرانی در پانزدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ؛ مهرماه  ۱۳۹۴
 • ارائه سخنرانی در هفتمین کنگره نیروهای مسلح
 • ارائه سخنرانی های متعدد دربازآموزی ها و برنامه های مدون ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی ( حداقل ۳۰ مورد)
 • ارائه و چاپ ۳۴ مقاله آموزشی و پژوهشی در مجله پیام دندانپزشکان جوان
 • تدریس کلیه دروس ترمیمی و مواد دندانی به صورت لوح فشرده جهت آمادگی آزمون دستیاری.
 • تدریس ۴۸ دوره کتب ترمیمی و مواد دندانی در کلاس های آمادگی رزیدنتی اعم از جهاد دانشگاهی تهران ، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی ، پارسه ، شیراز ، اصفهان ، کرمان و…..
 • تدریس ۱۹ دوره کلاس ترمیمی و زیبایی(۱۰۰ ساعت در هر دوره) در تهران ، شیراز و تبریز.