پلاسما روشي متفاوت در دندانپزشكي ترميمي نوين(قسمت اول)

  دكتر كسري طبري – متخصص ترميمي و زيبايي دكتر فريبا ا…

باند با زيركونيا(Bonding to Zirconia)

  دكتر كسري طبري- متخصص ترميمي و زيبايي دكتر سوده …

آمالگام باند و اهمیت آن در درمان ترمیم های آمالگام

/
  دکتر کسری طبری – متخصص ترمیمی و زیبایی دکتر ندا خوی…