مشاوره انتخاب رشته

 

مشاوره انتخاب رشته

هر سال پس از اعلام نتايج اوليه آزمون دستيارى دندانپزشكى ، جمع انبوهى از آزمون دهندگان با سوالات زيادى در باب انتخاب رشته مواجه مى شوند:

 1. آيا از سهميه نيروهاى مسلح استفاده كنم ؟
 2. آيا از سهميه بومى استفاده كنم ؟
 3. اگر هم سهميه بومى دارم و هم سهميه رزمندگان ، از كدام استفاده كنم ؟
 4. سهميه آزاد چه مزايايى دارد؟
 5. تعهد خاص و عام چه تفاوتى دارد؟
 6. علاقه واقعى خود را نسبت به رشته ها هنوز پيدا

نكرده ام !

 1. بين دو يا چند رشته مردد هستم !
 2. آيا توالى انتخاب رشته مهم است؟
 3. بازار كار و مخاطبين هر يك از اين رشته ها چگونه است ؟
 4. آخرين رتبه قبولى پارسال در هر رشته چه بوده است؟
 5. بعد از فارغ التحصيلى در چه رشته اى مى توانم هيأت علمى شوم ؟
 6. آيا به عنوان كادر درمانى ضريب k را بگذرانم بهتر است يا هيأت علمى ؟
 7. ضريب k باطرح و امتياز مطب چگونه تفكيك ميشود؟ و چه ارتباطى با هم دارند؟

14 . شرايط استفاده از سهميه بومى چيست ؟

15 . آيا با سهميه بومى احتمال قبولى بيشتر مى شود؟

16 . آيا موقع انتخاب رشته مى توانم سهميه بومى را حذف كنم ؟

17 . آيا تعهد تخصص را مى توان خريدارى كرد ؟

18 . ميزان تعهد دانشجويان بومى با عادى چند سال تفاوت دارد ؟

19 . استفاده از سهميه استعداد درخشان تا چه اندازه موثر است؟

20 . شرايط پذيرش در دانشگاه آزاد چگونه است؟

اميد است با پاسخگويى به اين سوالات بتوانيم راهگشاى مسير آينده شما عزيزان باشيم. قبل از هر چيز ذكر اين نكته ضرورى است كه اين مسائل به منظور شفاف سازى و آگاهى بيشتر بوده و ملاك و معيار اصلى ، بخشنامه ها و اطلاعيه ها ى دبير خانه شوراى تخصصى دندانپزشكى مى باشد.

ملاك ها و معيار ها در انتخاب رشته موفق :

مهمترين و اولين گام در انتخاب رشته توجه به علايق و خصوصيات شخصيتى خود است، هيچ چيز نمى تواند درآينده ، زمانى كه هيجانات فروكش مى كند و عقل به ثبات مى رسد جايگزين عشق وعلاقه شما به آن رشته باشد. اين همان چيزى است كه انگيزه شما را در آينده اى كه از تمام مسائل مادى و ظاهرى رهايى يافته ايد ، تامين مى نمايد و موتور محرك شما براى ادامه كار، پژوهش و تدريس مى باشد.اگر بين دو يا چند رشته ترديد داريد ،علاقه و  توانمندى خود را در آن رشته لحاظ نمائيد. پس از آن پشتوانه هاى اجتماعى و معنوى خود را لحاظ كنيد.به عنوان مثال اگر استادى داريدكه همواره مورد توجه و عنايت او بوده ايد ؛ به گونه اى كه در آينده نيز مى توانيد از كمك ها و راهنمايى هاى او بهرمند شويد ،آن را به عنوان پارامترى تأثيرگذار در نظر داشته باشيد .

در تنظيم توالى رشته ها ، مساله مهم داشتن رتبه مشترك با ساير داوطلبان است ؛ در صورتى كه رتبه مشترك نداريد ( تعداد نمره مشترك يك ذكر شده است )، توالى اهميت زيادى ندارد ؛ زيرا حق تقدم با رتبه هاى جلوتر مى باشد.

اما اگر داراى رتبه و نمره مشترك مى باشيد ، انتخاب رشته رقباى شما در موفقيت يا عدم موفقيت شما تاثير زيادى دارد ؛ به عنوان مثال اگر رتبه داوطلبى 185 شده و تعداد نمرات (رتبه ها ) مشترك ، سه ذكر گرديده است، اين بدين معنا است كه دو نفر ديگر نيز داراى اين نمره و رتبه مى باشند در اينجا هر كدام از داوطلبان كه زودتر (رشته / شهرى) را كه خالى است انتخاب نمايند ، اولويت پيدا مى كنند و در صورت تكميل ظرفيت آن( رشته / شهر)

دو نفر بعدى از پذيرش در آن محروم خواهند شد. هر چند پاسخ به اين سوال رتبه آخرين فرد قبولى در هر رشته چند بوده است ، تا حدودى راهنماست ، اما براساس توجه و استقبال از آن رشته ممكن است اين مساله جابجا شود ؛ به عنوان مثال سال قبل اقبال به رشته جراحى فك و صورت زياد بوده و رتبه هاى برتر اقدام به انتخاب آن به عنوان اولويت هاى اول نموده اند و لذا آخرين رتبه فرد قبولى 240 بوده است ؛ درحاليكه امسال علاقمندان به اين رشته كم شده

است و اين احتمال وجود دارد كه با رتبه بالاترى بتوان در اين رشته قبول شد. بايد توجه نمود كه در تمام سهميه ها ، توجه به رتبه كل ملاك بهترى براى سنجش و ارزيابى وضعيت در ميان داوطلبان مى باشد. يكى از راههاى مناسب جهت تصميم گيرى ، مشورت با اساتيد و متخصصينى است كه حداقل ده سال سابقه كار دارند .مشورت با افرادى كه تازه شروع به كار نموده اند ؛ نه تنها كمك چندانى نميكند، بلكه ممكن است سبب سردرگمى و دور شدن شما از مسير دلخواهتان گردد .

براى اين منظور مى توانيد با بازار كار هر رشته نيز آشنا گرديد ؛ بازار كار هر رشته ارتباط مستقيمى با توانمندى هاى فردى و شخصيت هر فرد دارد لذا رشته به تنهايى نمى تواند در موفقيت تاثير به سزايى داشته باشد ؛ به همين دليل بسيار ديده مى شود كه دو نفر با تخصص مشترك ، موفقيت متفاوتى دارند.

در مورد سهميه ها در ابتدا بايد بيان نمود كه شش نوع پذيرش وجود دارد :

 1. سهميه عام
 2. سهميه آزاد
 3. سهميه خاص
 4. سهميه رزمندگان
 5. سهميه استعداد درخشان
 6. سهميه نيروهاى مسلح

 

درا بتدا لازم به توضيح است كه هر شركت كننده فقط از يك نوع موارد فوق مى تواند

استفاده كند و استفاده دو نوع سهميه به صورت همزمان امكان پذير نمى باشد.

 1. سهميه عام ( تعهد عام ) : بيش ترين جذب مرتبط با اين گروه است .

در اين گروه افرادى قرار مى گيرند كه هيچگونه سهميه خاص ندارند و پس از قبولى و اتمام دوره رزيدنتى براساس نمره بورد و اعلام نياز مراكز آموزشى و درمانى تقسيم مى شوند.گذراندن تعهد اين دوره كه تحت عنوان ضريب k ناميده مى شود 2.5 برابر سنوات تحصيل بوده و براساس مراكز استان مورد نياز با ضرايبى متفاوت تغيير مى كند. در اين مدت فرد مى تواند در يكى از مراكز درمانى و يا مراكز دانشگاهى (به صورت هيأت علمى ) حضور داشته باشد. لازم به ذكر است براى افرادى كه پس از فارغ التحصيلى ، طرح دوره عمومى را گذرانده اند ( به صورت حضور در مناطق محروم و يا خدمت سربازى) ، مقدارى از مدت آن تعهد ضريب k كسر مى شود . اما افرادى كه به طور مستقيم وارد دوره تخصص شده اند ، در دو سال اول، ضريب k آنها ،جهت طرح آنها نيز محاسبه مى گردد در اين مدت براساس منطقه خدمت و امتياز آن، امتياز مورد نظر جهت تاسيس مطب در آينده نيز تأمين مى گردد.

بنابراين در صورتى كه فردى فاقد امتياز لازم جهت پروانه مطب مى باشد ، بهتر است با گذراندن ضريب k همزمان امتياز لازم را نيز تأمين نمايد. به اين گروه استفاده از سهميه آزاد توصيه نمى شود. لازم به ذكر است كه ضريب k قابل خريدارى نبوده و براى نداشتن تعهد (گذراندن ضريبk) ،استفاده از سهميه آزاد توصيه مى شود. بديهى است افرادى كه به صورت

هيأت علمى در دانشكده دندانپزشكى مشغول كار و تدريس مى باشند ،پس از پايان دوره در صورت تمايل دانشكده محل تدريس مى توانند به صورت پيمانى به همكارى خود ادامه دهند .

 1. سهميه آزاد : افرادى كه مايل به استفاده از سهميه آزاد هستند ، با پرداخت شهريه سالانه ، از گذراندن تعهدات قانونى دوره تخصص (ضريب k) معاف مى باشند. البته اين افراد اگر طرح را نگذرانده باشند ،ضرورى است براى دريافت پروانه دائم اين دو سال را سپرى كنند. نكته ديگر اين است كه كسب امتيازات لازم براى تاسيس مطب به قوت خود باقى است.بنابراين اين نوع پذيرش كه خاص دانشگاه آزاد اسلامى (واحد تهران، خوراسگان ) و بعضى از رشته

هاى دانشگاه شاهد مى باشد، به داوطلبانى قابل توصيه است كه طرح نيروى انسانى را گذرانده و داراى مطب فعال و يا امتياز كافى تأسيس مطب مى باشند ، تا پس از پايان دوره تخصص بتوانند به كار خود ادامه دهند. اين افراد به دليل نداشتن تعهدات قانونى اين امكان را ميابند كه با شركت در فراخوان دانشكده هاى دندانپزشكى به صورت پيمانى عضو هيأت علمى دانشگاه شوند ، دراين حال دوستانى كه متعهد به گذراندن ضريب k عنوان استاديار در هر دانشكده اى مى شوند پس از پايان دوره تعهد در صورت عدم نياز دانشكده مربوطه موظف به تسويه حساب و ترك بخش مربوطه مى باشند. لازم به ذكر است كه دانشگاه شاهد پيش از اعلام نتايج تاريخ معينى براى افرادى كه حدنصاب نمره را كسب نموده اند ، جهت مصاحبه

عقيدتى – اجتماعى اعلام نموده و سپس متعاقباً اسامى پذيرفته شدگان را اعلام مى نمايد.

 1. سهميه خاص (تعهد بومى ) : افرادى كه حائز شرايط بومى هستند ، در صورت استفاده از اين نوع سهميه ، بايد به دانشگاه و شهرى كه متعلق به آن مى باشند ، سه برابر مدت گذراندن دوره رزيدنتى ، خدمت نمايند. به اين سنوات مدت تعهد دكتراى عمومى نيز اضافه مى گردد، با توجه به اين كه اين گروه بيشتر به عنوان هيأت علمى ( استاديار ) و در استان خود جذب

مى شوند اين وضعيت براى افرادى كه واقعا تمايل به ماندگارى در شهر خود دارند، بسيار مناسب است اما براى داوطلبانى كه مايل به مهاجرت به خارج از كشور هستند و يا علاقه مند به كار و تدريس در دانشگاه و شهر ديگرى مى باشند استفاده از آن قابل توصيه نيست . با توجه به نياز مبرم شهرستان ها به جذب هيأت علمى اين سهميه كمك مى كند تا داوطلبانى با رتبه بالا نيز بتوانند پذيرفته شوند . بنابراين افرادى با نمره هاى ( رتبه هاى ) مرزى براى اطمينان از پذيرش بهتر است از اين نوع سهميه استفاده كنند افرادى كه حين ثبت نام سهميه بومى را انتخاب نموده اند هنگام انتخاب رشته مى توانند از انتخاب آن در صورت عدم نياز صرف نظر نمايند ، به هر حال سهميه بومى درصد قبولى را به ميزان قابل توجهى افزايش    مى دهد به گونه اى كه تأثير آن از استفاده سهميه رزمندگان بيشتر به نظر مى رسد . لازم به ذكر است كه در گزينش بومى دندانپزشكان فقط رشته هايى را مى توانند انتخاب نمايند كه استان آنها اعلام نياز نموده است و از پذيرش در ساير رشته ها محروم مى گردند.

 1. سهميه رزمندگان : داوطلبانى كه داراى شرايط استفاده از سهميه رزمندگان مى باشند در صورتى كه 80 درصد نمره / رشته آخرين فرد قبولى عادى را آورده باشند مى توان به صورت يك ظرفيت در نظر گرفته شوند به عنوان مثال فردى كه در سهميه رتبه 2 و در كل رتبه 158 دارد بايد 80 درصد نمره نفر آخر ارتودنسى دانشگاه تهران را آورده باشد تا پذيرش شود و رتبه 2 به تنهايى ملاك نيست. افرادى كه از سهميه رزمندگان استفاده مى كنند ، هر چند از طرح نيروى انسانى معاف مى باشند ، اما مانند تمام گروههاى ديگر موظف به گذراندن ضريب k مى باشند .به عبارت ديگر در تمام گروهها اجراى ضريب واجب بوده و فقط چگونگى مكان و نحوه اجراى آن ممكن است متفاوت باشد.
 2. سهميه دانشجويان استعداد درخشان: دانشجويانى كه مشمول سهميه استعداد درخشان مى باشند، فقط يكبار در ترم آخر دانشجويى مشروط بر اينكه تا 31 شهريور همان سال فارغ التحصيل شوند(قبل از شروع دوره رزيدنتى) و يا پس از فراغت از تحصيل مى توانند از اين سهميه استفاده كنند. در اين گروه دو موضوع مطرح است:
 3. اجازه شركت در امتحان
 4. استفاده از امتياز دانشجويان نخبه

براى داشتن اجازه شركت در آزمون قبل از گذراندن 2سال طرح و يا 2سال سابقه كار كلينيكى، شرايط ذيل بايد وجود داشته باشد:

1 . رتبه كنكور سراسرى زير 500

 1. داشتن معدل كل بالاى 16

اما در مورد دوم، واجدين شرايط استفاده از تسهيلات آموزشى، پژوهشى و رفاهى ويژه استعدادهاى درخشان، در صورت اعلام ظرفيت مازاد توسط دانشگاه بايد90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آن رشته را احراز نمايند، به علاوه تاييديه استعداد درخشان (براساس آئين نامه) وأخذ گواهى از دانشگاه محل تحصيل، بايد حداقل 40 امتياز (مطابق جدول پيوست) را دارا باشند. مدارك پس از بررسى، در صورت تأييد در كميسيون استعداد درخشان دبيرخانه شوراى تخصصى دندانپزشكى مورد تأييد و استفاده قرار خواهد گرفت. با نگاهى اجمالى به جدول امتيازات لازم، مى توان متوجه شد كه كسب آن بسى دشوار بوده و استفاده از زمان براى مطالعه و تست زدن ثمر بخش تر خواهد بود.

 1. سهميه نيروهاى مسلح: دندانپزشكان شاغل در نيروهاى مسلح مى توانند از 10 درصد سهميه مازاد استفاده نمايند. البته لازم به ذكراست اين افراد فقط رشته هايى را مى توانند انتخاب نمايند كه نيروهاى مسلح اعلام نياز نموده است و اين افراد از پذيرش در ساير رشته ها محروم مى گردند. اين گروه پس از فراغت از تحصيل ضريب خود را به صورت درمانى و يا هيأت علمى نيروهاى مسلح سپرى خواهند نمود.

قوانين و ضوابط خاص :

 1. پس از اعلام نتايج و قبولى در رشته اى مشخص، انتقال در دوره دستيارى در صورت موافقت دانشگاه هاى مبدأ و مقصد به شرط كسب نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوطه و تأييد كميسون موارد خاص، پس از يكسال تحصيلى كامل به شرط گذراندن كليه دروس مرتبط سال اول بلامانع مى باشد .
 2. تغيير رشته پس از اعلام قبولى در هر يك از رشته هاى تخصص ممنوع مى باشد .
 3. در صورتى كه فردى پس از اعلام قبولى اقدام به انصراف نمايد تا 2 سال مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون نمى باشد .
 4. هرگونه جابجايى در دوره رزيدنتى ممنوع م ىباشد.
 5. براى مهمان شدن در دانشگاه مورد نظر موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد الزامى است و پس ازگذراندن سال اول مى تواند انجام شود . بدين ترتيب ابتدا فرد 6 ماه اول را مهمان شده و 6 ماه دوم با تأييد كميسيون موارد خاص دبير خانه شوراى تخصصى دندانپزشكى امكان پذير خواهد بود .
 6. تبديل از سهميه دولتى به سهميه آزاد ( با پرداخت شهريه ) ممنوع مى باشد .
 7. با صلاحديد دانشگاه علوم پزشكى محل تعهد، تعهدات آموزشى و درمانى قابل تبديل به يكديگر مى باشند .

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *